Tavoitettavuus

Olemme tavoitettavissa!

Aina 24/7
Kanavapuhdistus puhdistaa ilmanvaihtokanavia ja ilmanvaihtojärjestelmiä lähes koko Suomen alueella. Hyvälaatuinen sisäilma vaikuttaa vireystilaan, unen laatuun ja yleiseen asumisviihtyvyyteen, mistä johtuen ilmanvaihtokanavien puhdistus on jokaisen kiinteistön perushuoltoon ja ylläpitoon liittyvä työ. Hyvän sisäilman tunnusmerkkeinä ovat oikea huonelämpötila, sopiva ilman kosteus, puhtaus ja raikkaus (henkilökunnalla vuosikymmenten kokemus)
Lue lisää

ILMANVAIHTOKANAVIEN PUHDISTUS

Puhdistamme ilmanvaihtokanavia ja ilmanvaihtojärjestelmiä lähes koko Suomen alueella. Hyvälaatuinen sisäilma vaikuttaa vireystilaan, unen laatuun ja yleiseen asumisviihtyvyyteen, mistä johtuen ilmanvaihtokanavien puhdistus on jokaisen kiinteistön perushuoltoon ja ylläpitoon liittyvä työ. Ilmanvaihtojärjestelmät tulisi puhdistaa vähintään 5-10 vuoden välein riippuen järjestelmästä. Ilmanvaihtokanavien puhtaus ja ilmavirtojen oikea säätö tulee tarkastaa säännöllisin väliajoin

Ilmainvaihtokanavien ja järjestelmän puhdistustyö suoritetaan aina sovitun tarjouksen (sisällön) mukaisesti

Esimerkiksi (sisältöä): huom. ennen työn alkamista tilaajan kanssa sovitaan sisällöstä (tarjouspyynnon mukaan) erikseen, kaikki kohteet ovat yksilöllisiä, sekä niiden huoltotarpeet.

Painovoimaisen ilmanvaihtojärjestelmän puhdistus

Puhdistustyön alussa ilmanvaihtokanavisto alipaineistetaan. Ilmanvaihtokanavat harjataan siten, että irtoava pöly imeytyy alipaineistajaan. Painovoimaisen ilmanvaihtojärjestelmän puhdistuksessa alipaineistaja sijoitetaan yleensä asuintilan ulkopuolelle, esimerkiksi katolle. Pois imetty pöly ja vierasaineet purkautuvat sitä kautta ulos.

Poistoilmajärjestelmän puhdistus

Poistoilmajärjestelmä laitetaan täydelle teholle ja kanavat harjataan poistoilmakonetta vasten. Mikäli järjestelmänä on huippuimuri, pöly purkautuu katolle. Kanavien harjauksen jälkeen käymme katolla puhdistamassa huippuimurin päästä rungon, huippuimurin sisäiset osat ja puhaltimen siivet.

Poistoilmalämpöpumppu- ja LTO-järjestelmän puhdistaminen

Ilmanvaihtokone pysäytetään ja järjestelmä alipaineistetaan. Mikäli alipaineistus on mahdollista tehdä jäteilma- tai raitisilmakanavasta, alipaineistaja sijoitetaan kiinteistön ulkopuolelle ja poisharjattu pöly harjataan ulos. Mikäli järjestelmää ei voida alipaineistaa ulkopuolelta, se tehdään sisäpuolelta. Tällöin alipaineistajaan kytketään suodatinyksikkö. Kun alipaineistajassa on suodatinyksikkö, imetty pöly ei purkaudu asuntoon, vaan jää suodattimeen. Alipaineistajan suodatinluokka on vähintään F7, jonka läpi ei pääse edes siitepöly. Kanavien harjauksen jälkeen kone puhdistetaan pesemällä. Lämmöntalteenottokenno poistetaan ja pestään. Puhtaat koneen osat asennetaan takaisin paikoilleen koneeseen ja vaihdetaan koneen suodattimet. Asiakkaan pyynnöstä voimme ostaa suodattimet lisähintaan tai käyttää asiakkaan hankkimia suodattimia.

ILMAMÄÄRIEN MITTAUS, SÄÄTÖTYÖT

          Puhdistuksen jälkeen sisäventtiilit säädetään tehdyn alkuperäisen suunnitelman mukaisesti. Säädössä käytetään yleensä kohteen omia ilmanvaihtopiirustuksia, joista käy ilmi vaadittavat ilmamäärät.  Piirustusten puuttuessa asentaja laskee optimaaliset ilmamäärät nykyisten vaatimusten mukaiseksi, eli Suomen rakennusmääräyskokoelman ohjeiden mukaan. HUOM. Painovoimaista ilmanvaihtojärjestelmää ei pysty säätämään. Painovoimaisessa järjestelmässä ilma liikkuu lämpötilan ja tuulen mukaan.
      Työstä tehdään mittaus- ja säätöpöytäkirja. Ilmamäärien mittaus- ja säätötyö on suositeltavaa tehdä aina puhdistuksen yhteydessä.

ILMANVAIHTOKONEEN SUODATTIMIEN VAIHTO

    Ilmanvaihtokoneen suodattimet tulisi vaihtaa 2-3 kertaa vuodessa. Meiltä saat tarvittavat suodattimet ilmanvaihtokoneeseen.

Tarjouspyynnöt

Kauttamme hoituu ilmanvaihdon oheislaitteiden, koneiden tai kokonaan uuden järjestelmän asennukset, sekä vanhojen kohteiden ilmanvaihtojärjestelmien saneeraukset. Meidän kauttamme hankit uuden ilmanvaihtokoneen vanhan tilalle edullisesti avaimet käteen -pakettina käyttövalmiiksi asennettuna.

(